top of page

Forretningsbetingelser

Når du afgiver ordre til, eller indgår aftaler med BilletExpressen ApS accepteres følgende vilkår og betingelser.

Vilkår og betingelser

Ved at handle med BilletExpressen ApS (herefter BilletExpressen) accepterer du nedenstående retningslinjer/betingelser for køb. Vi forbeholder os ret til, fra tid til andet, at foretage ændringer i disse vilkår og betingelser. Såfremt vi foretager sådanne ændringer, vil en opdateret version af denne købspolitik være tilgængelig på vores hjemmeside. Derfor anbefaler vi, at du regelmæssigt holder dig opdateret om de aktuelle vilkår og betingelser. Alle køb er underlagt den, på købstidspunktet, gældende version af disse betingelser.

Generelle oplysninger
Betaling

Generelle oplysninger

BilletExpressen er en handelsplatform, som formidler billetter og serviceydelser. Arrangører fremviser herigennem arrangementer og kan sælge billetter etc. til disse. 

BilletExpressen ApS
CVR: 32933440
Etableret 2010
Hollænderdybet 1
2300 København S
E-mail: support@billetexpressen.dk

Betaling

Kortgebyrer er bortfalder 1. Januar 2018.

 

BilletExpressen modtager betaling via følgende danske og udenlandske udstedte betalings- og kreditkort:

 • Dankort

 • VISA/Dankort

 • VISA/Visa Electron

 • Eurocard/Mastercard

 

Beløbet hæves først på dit kort, når billetterne sendes fra billetexpressen.dk. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

Levering

Du kan få dine billetter leveret på fire forskellige måder. Til hvert arrangement tilbydes én eller flere muligheder:

 • Via nettet: BILLET-PRINT - leveringsgebyr kr. 0,00

 • Via mobil: BILLET-SMS - leveringsgebyr kr. 0,00

 • Via posten - leveringsgebyr kr. 40,00

 • Via billetkontoret hos arrangøren - leveringsgebyr kr. 0,00.

For at modtage dine billetter skal du have en gyldig emailadresse. Billetter - der ikke modtages via posten - skal du selv udprinte og medbringe til arrangementet

Fortrydelsesret

Du har ingen fortrydelsesret når du køber billetter på billetexpressen.dk, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12.

Billetten

Billetten er dit adgangsbevis til et arrangement. Den er forsynet med en stregkode og er kun gyldig, når stregkoden er aktiveret. Stregkoden accepteres kun én gang. Hvis den forsøges scannet ved indgangen mere end en gang, afvises den. Er du forhindret i at bruge din billet, kan du sælge den på www.buymyticket.dk eller give den til en ven. Vær opmærksom på, at det er ulovligt at sælge billetter til overpris i Danmark.

Refundering

I tilfælde af aflysning er det arrangørens ansvar at sikre refundering af billetprisen. BilletExpressen har ikke noget ansvar for en refundering, men tilstræber at sikre at refunderingen gennemføres. Der refunderes IKKE gebyrer samt evt. forsendelsesomkostninger.

Levering
Fortrydelsesret
Billetten
Refundering
Aflysning
Reklamation
Klageadgang
Gebyrer
Parter
Persondatapolitik
Partnerrelationer og links

Aflysning

Et arrangement er aflyst, hvis det ikke gennemføres.

Ændringer i program, dato eller delvis gennemførelse m.v. er ikke en aflysning, og billetterne til arrangementet refunderes normalt ikke. Læs evt. information om arrangementet.

Reklamation

Enhver reklamation, der vedrører selve arrangementet rettes til arrangøren. Reklamationer i forbindelse med billetkøbet bedes rettet til support@billetexpressen.dk.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til support@billetexpressen.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk. Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Gebyrer

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse. Når du betaler for dit produkt eller din ydelse indsamler vi dit navn og IP-adresse samt eventuelle andre relevante faktureringsoplysninger. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale. 

 

 

BilletExpressen formidler billetter mellem arrangører (Samarbejdspartnere) og publikum. BilletExpressens indtjening kommer fra gebyrer på denne service. Alle gebyrer fremgår tydeligt i forbindelse med det enkelte arrangement.

 

Der findes følgende gebyrer hos BilletExpressen:

 • Billetgebyr – for alle billetter købt via nettet, mobilen, kundeservice eller billetkontor (pr. billet)

 • Transaktionsgebyr – for nogle transaktioner foretaget via nettet, mobilen, kundeservice eller billetkontor (pr. transaktion)

 • Postgebyr – forsendelsesgebyr for billetter, der sendes med posten (pr. forsendelse)

 • SMS gebyr – påmindelsesgebyr for påmindelser der sendes som SMS (pr. SMS)

 • Erstatningsgebyr – Servicegebyr for erstatning af mistede/ødelagte billetter (pr. ekspedition og pr. billet)

Der er ikke forsendelsesgebyr ved levering af BILLET-PRINT billetter til din e-mail adresse.

Billetgebyr - for alle billetter

Der betales gebyr for alle billetter udstedt gennem BilletExpressen ApS. Den enkelte arrangør fastlægger størrelsen af det gebyr, publikum skal betale. Arrangøren bestemmer ligeledes om gebyret er indeholdt i prisen eller opkræves separat.

Transaktionsgebyr

På nogle transaktioner vil der blive pålagt et transaktionsgebyr. Det vil tydeligt fremgå under købsprocessen om købet bliver pålagt et transaktionsgebyr.

BILLET-PRINT gebyr

Der er ikke forsendelsesgebyr på levering af BILLET-PRINT billetter til din e-mail adresse.

Postgebyr - valgfrit

Hvis du vælger at BilletExpressen skal printe din billet, bliver den sendt hjem til dig med posten. Det koster 40,00 kr. i forsendelsesgebyr uanset antallet af billetter.

SMS gebyr - valgfrit

Ønsker du at få sendt en BILLET-SMS med en påmindelse om arrangementet, koster det 10,00 kr.

Erstatningsgebyr - når uheldet er ude

Har du mistet eller ødelagt din billet kan BilletExpressen hjælpe dig med en ny billet inden arrangementet. Det koster 75 kr. i ekspeditionsgebyr uanset antal billetter - plus 10 kr. for hver billet, der skal erstattes.

Forholdet mellem billetkøberen (kunden), arrangøren og BilletExpressen ApS

 • BilletExpressen stiller sit billetsystem til rådighed for arrangøren og kunden.

 • BilletExpressen er udelukkende formidler ved salg af billetter, produkter og ydelser mellem kunden og arrangøren.

 • BilletExpressen kan ikke drages til ansvar for arrangørens arrangementer.

 • Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler. Aftalen er først bindende, når købet er godkendt og betaling har fundet sted.

 • Du har ingen fortrydelsesret når du køber billetter på billetexpressen.dk, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12.

Persondatapolitik

Har du mistet eller ødelagt din billet kan BilletExpressen hjælpe dig med en ny billet inden arrangementet. Det koster 75 kr. i ekspeditionsgebyr uanset antal billetter - plus 10 kr. for hver billet, der skal erstattes.

 

Vi indsamler personoplysninger, når du opretter en profil, køber billetter, tilmelder dig, sender e-mails eller ringer til os, eller når du køber billetter hos et billetkontor, som anvender vore billet- eller tilmeldingssystemer. Det samme er gældende, når du bruger vores hjemmesider, apps, sider på sociale medier eller andre medier.

 

Vi bruger de indsamlede oplysninger til at levere de bestilte ydelser og produkter, overholde lovgivningen samt til at forbedre vores service, markedsføring og kundesupport.

 

Når du opretter en profil, køber billetter, downloader en app eller kontakter os telefonisk, kan vi specifikt anmode dig om tilladelse til at bruge dine oplysninger til særlige formål.

 

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at levere ydelsen / produktet til dig.

 

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os: Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse. Vi registrerer også din IP adresse og geolokation.

 

Ved særlige typer af arrangementer, som bl.a. fagmesser, konferencer eller sportsarrangementer, vil du blive bedt om at indtaste yderlige oplysninger ved tilmeldingen til det pågældende arrangement.

 

Når du køber billet eller foretager tilmeldinger på vegne af en anden person, bekræfter du samtidigt, at du har ret til at give samtykke til registrering på personens vegne.

 

Når du køber billet, eller tilmelder dig til et arrangement, giver du samtykke til, at hvis du optræder på eventuelle fotos og videooptagelser, der er optaget i forbindelse med arrangementet, at disse må benyttes digitalt og analogt af os og vore Samarbejdspartnere.

 

Samarbejdspartnere. Vi sælger billetter og modtager tilmeldinger på vegne af tredjeparter (Samarbejdspartnere), der udbyder eller sponsorerer arrangementer, eller som driver et sted, hvor der afvikles arrangementer. Vi videregiver personoplysninger til vores Samarbejdspartnere.

 

De indsamlede oplysninger anvendes til at levere de bestilte ydelser og produkter, overholde lovgivningen samt at forbedre Samarbejdspartnerens service, markedsføring og kundesupport.

 

Hvis du tilmelder dig til en messe eller et andet arrangement, hvor du skal bære navneskilt, kan en udstiller på messen bede om at måtte scanne dit navneskilt. Når du accepterer dette, giver du specifik tilladelse til, at udstilleren får adgang til dine indtastede oplysninger.

 

Andre virksomheder. Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

 

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give personoplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

 

Personoplysningerne registreres hos BilletExpressen ApS og opbevares i fem år, hvorefter de slettes.

 

Den dataansvarlige på www.billetexpressen.dk er Direktør Peter S. Christensen, BilletExpressen ApS

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til.

 

Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på support@billetexpressen.dk.

 

Klager over behandling af persondata kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

 

Du kan i forbindelse med brug af vore tjenester angive, om du ønsker at modtage nyhedsinformationer eller tilbud. Såfremt du har tilmeldt dig, kan du altid afmelde fremtidige henvendelser ved kontakt til arrangøren og ved at sende en e-mail herom til support@billetexpressen.dk

Partnerrelationer og links

BilletExpressen indeholder links til andre websites og integrerede sites, men kan ikke holdes ansvarlig for anvendelsen af personoplysninger af tredjemand, der eventuelt finder sted på disse sites medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.

Du kan læse mere om vores cookie- og privatlivspolitik lige her.

Har du spørgsmål?

Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores forretningsbetingelser, er du velkommen til at skrive til os på support@billetexpressen.dk.

bottom of page